Test

Co je to ?

Produktová fotografie je vaše vizuální platforma, prostřednictvím které komunikujete se svým zákazníkem a předváváte mu informace o vašem produktu, jeho proporcích, materiálu, textuře ale i funkčnosti. Produktová fotka by proto měla co nejvěrohodněji a nejobjektivněji zachytit vlastnosti vašeho produktu a nahradit tak přímý kontakt zákazníka s produktem. [1]

 

Statistiky

První dojem je klíčový - obrázky a fotografie jsou to první, čeho si zákazníci na vašich stránkách všimnou. [3]

 

Lidské oko si zapamatuje 3krát více obsahu informace, pokud je ve formě obrázku, než pokud ji pouze slyší. [A]   

90% informací, které lidský mozek přijme ke zpracování přichází z vizuálních vjemů. [B]

 

Předpokládá se, že do roku 2020 bude 15% veškerého maloobchodního prodeje probíhat online. [D]


Výhody / čeho lze dosáhnout

a) Vysoká kvalita vašich produktových fotografií zvyšuje vaši konkurenceschopnost - pokud váš konkurent nabízí podobný produkt za podobnou cenu, zákazník si vybere ten, který má kvalitnější, autentičtější a autentičtější vizuální prezentaci. Kvalitu fotografie si zákazník často spojí s důvěryhodností vašeho e-shopu i kvalitou samotného produktu. [1]

 

b) Na klasické produktové fotografii je produkt umístěn na bílém pozadí, na sérii fotek je pak možné zobrazit produkt z různých úhlů. Produkt je možné přiblížit a prohlédnout si jeho detaily a texturu. Díky těmto atributům získá zákazník realistickou představu o vlastnostech vašich produktů.

 

c) Produktová fotografie nemusí mít pouze bílé pozadí, roli hraje i kompozice a umístění předmětu na fotce, použitá barevná paleta, saturace barev nebo stíny. Tyto aspekty dohromady vytváří identitu vaší značky, kterou si zákazník zapamatuje a přivede ho zpátky k dalšímu nákupu. Proto by kvalita vašich produktových fotek měla být precizní a konzistentní. [3] - tady odkaz na case study Lemon Lemon

 

d) Lidské vnímání je nejefektivnější pomocí zraku, což v praxi znamená, že vizuální reprezentace vašeho produktu často sehrává klíčovou roli při rozhodování zákazníka, zda si produkt koupí. Naopak, pokud zákazníka nezaujmete během několika vteřin, ztrácíte jeho pozornost. [1]