Dřep

Posledním ze „svaté čtveřice“ základních cviků v kalistenice je DŘEP. Cvik s ohromným potenciálem, často vyzdvihovaný, ale i (neprávem) shazovaný. Tak jednoduchý a přitom tak složitý. 

A - kolena v pravém úhlu 

B - hrudník na